Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Návrh - Doplnok č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2017 v znení Doplnku č. 1

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje