Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 162/2015 a VZN č. 9/2016

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje