Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Informatívna správa o počtoch zapísaných žiakov do ZŠ a MŠ a ukončení prevádzky špeciálnej triedy v MŠ Ul. V. Clementisa

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje