Odporúčanie navštívení URL (článku, stránky)

K navštívení odporúčate: Doplnok č.1 k VZN č.5/20016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza

*
*
bez zapnutého javascriptu je nutné mít zobrazen tento obrázek

* povinné údaje