Zoznamy daňových dlžníkov


Názov a dátum zverejnenia Forma

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 - právnické osoby   

ico_pdf_46

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 – fyzické osoby - podnikatelia 

ico_pdf_46

 Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 - fyzické osoby

ico_pdf_46

Mesto Prievidza v súlade s § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejní zoznamy daňových dlžníkov aj v roku 2018.

Zverejnení budú daňoví dlžníci  podľa stavu k 31.12.2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

- u právnickej osoby  1 600 €;
- u fyzickej osoby – podnikateľa  160 €;
- u fyzickej osoby 160 €.

Mesto  zverejnilo zoznamy neplatičov už v minulom roku. Po tom, čo sa tento krok osvedčil a dlhodobí neplatiči mestu vrátili  desiatky tisíc eur, bolo rozhodnuté postupovať rovnako aj v roku 2017.