Zber odpadu


Obyvatelia mesta Prievidza majú možnosť odovzdať svoj nadrozmerný odpad z domu, či bytu do Zberného dvora spoločnosti T+T, a.s. Každý občan má právo odovzdať do Zberného dvora.

Druhy odpadov, ktoré je možné odovzdať v prevádzke zberného dvora:

  • Papier a lepenka
  • Sklo
  • Kovy
  • Kovové obaly
  • Plasty
  • Viacvrstvové kombinované materiály
  • Drobné stavebné odpady - (za úhradu 0,015 EUR/kg)
  • Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné...
  • Elektrický a elektronický odpad (podmienkou je kompletnosť odpadu)
  • Niektoré druhy nebezpečných odpadov ( je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti spoločnosti T+T, a.s.)

Zberný dvor T+T, a.s.
Garážová 1
971 01 Prievidza
Tel. číslo: +421 905 335 398
Web: http://www.t-t.sk

Prevádzkový čas zberného dvora:
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00
Nedeľa neprevádzkuje sa

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2016 -2020
Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011 -2015 ico_pdf_46