Právna kancelária


Názov a dátum zverejnenia Formát
Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza
rtf_file_extension_45
Žiadosť o nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza
rtf_file_extension_45
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Prievidza

rtf_file_extension_45
Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy
rtf_file_extension_45
Čestné prehlásenie pri kúpe, zámene alebo nájme nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza (formulár pre fyzické osoby)
rtf_file_extension_45
Čestné prehlásenie pri kúpe, zámene alebo nájme nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza (formulár pre právnické osoby)
Zverejnené 13.05.2014
rtf_file_extension_45
Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach pri kúpe, zámene alebo nájme nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza
rtf_file_extension_45
Prehlásenie o záväzkoch pri zriadení vecného bremena na majetku vo vlastníctve mesta Prievidza
rtf_file_extension_45
Vyjadrenie správcov sietí k žiadosti o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prievidza
Zverejnené 13.05.2014
rtf_file_extension_45
Súhlas so spracovaním osobných údajov

rtf_file_extension_45