Organizačné a personálne oddelenie


Názov a dátum zverejnenia Formát
Čestné vyhlásenie
Zverejnené: 9.10.2015
rtf_file_extension_45
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle (F 348-1) rtf_file_extension_45
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o uvedení stavby do užívania alebo trvalej prevádzky (F 349-1) rtf_file_extension_45
Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla (F 149-5) rtf_file_extension_45
Žiadosť o vydanie súhlasu obce  o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov rtf_file_extension_45