Organizačné a personálne oddelenie


Názov a dátum zverejnenia Formát
Čestné vyhlásenie
Zverejnené: 9.10.2015
rtf_file_extension_45
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o súpisnom a orientačnom čísle
Zverejnené: 9.10.2015
rtf_file_extension_45
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o uvedení stavby do užívania alebo trvalej prevádzky
Zverejnené: 9.10.2015
rtf_file_extension_45
Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove
Zverejnené: 9.10.2015
rtf_file_extension_45