Odbor školstva a starostlivosti o občana


Názov a dátum zverejnenia Formát
Žiadosť o vrátenie preplatku/omylom uhradeného mesačného príspevku čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole rtf_file_extension_45
Žiadosť o vrátenie preplatku/omylom uhradeného mesačného príspevku čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole - stravné
Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 - 2015

NÁVRH - Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 - 2015 - zapracované pripomienky

Zverejnené 9.12.2011

NÁVRH - Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 - 2015

Zverejnené 1.12.2011
ico_pdf_46
Racionalizácia siete škôl a školských zariadení

Zverejnené 1.12.2011