Poskytovatelia sociálnych služieb


  

Verejní poskytovatelia sociálnych služieb:  

  

Mesto Prievidza: Sociálne oddelenie

Poskytuje sociálne poradenstvo, sociálno – posudkovú činnosť pre obyvateľov žiadajúcich sociálne služby, opatrovateľskú, prepravnú službu a odľahčovaciu službu.

Kontakt:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Tel: 046/51 79 400, 046/51 79 410
0904752666
0904752665

 

Harmónia, n. o.

Poskytuje sociálne služby v útulku a zariadení núdzového bývania.

Kontakt:
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Tel: 046/ 51 79 121
0904752604

 

Zariadenie pre seniorov

Poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Zoznam žiadateľov o umiestnenie v ZpS

Kontakt:
ul. J. Okáľa 6
971 01 Prievidza

web: www.zps-prievidza.sk
Tel: 046/519 93 15, 0903 353 316 – riaditeľ
Email: zps@mail.telekom.sk
ul. Okáľa - 0903 353 126
ul. Rázusa - 0903 353 286


Zariadenia VÚC:

Humanity – centrum sociálnej pomoci

Sociálna pomoc, domov pre osamelých rodičov, pomoc a poradenstvo pre občanov v núdzi, pomoc pre sociálne odkázané rodiny a matky s deťmi.

Kontakt:
Viničná 17, Prievidza
Tel: 046/548 31 81, 046/548 31 82
Email: lubomir.valovic@hcsp.tsk.sk

 

Domino – centrum sociálnej pomoci

Poskytuje starostlivosť   deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami správania, s pridruženým telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku od 3 do 25 rokov v dennom, týždennom a celoročnom pobyte .

Kontakt:
Veterná 11,P
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 50 69

 

Centrum sociálnych služieb

Poskytuje s tarostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

Kontakt:
Žltá ulica č. 25
Nitrianske Pravno
Tel: 046/544 61 90,
046/544 64 10,
046/544 64 20

Email: cssnp@stonline.sk

 

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:

 

Spokojnosť- centrum sociálnych služieb, n. o.

Poskytuje všeobecne  prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, prioritou je práca s deťmi a rodinou.

Kontakt:
Jesenského 449/3
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 00 93
Mobil: +421905329661, +421915741413, +421917748698
Email: spokojnost@ispokojnost.sk, dessuet@ispokojnost.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 

Charita – dom sv. Vincenta n. o.

Poskytuje sociálne služby nízkoprahového charakteru pre dospelých.

Kontakt:
Košovská 19 
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 79 58
Email: charita@farapd.sk

 

Nový domov n. o.

Poskytuje sociálne služby pre deti  a mládež s mentálnym a pohybovým postihnutím.

Kontakt:
Ul. energetikov  1
971 01 Prievidza
Tel: 046/540 67 52
Email: info@novy-domov.skIné organizácie:

 

ADOS – Ria Mária Pipíšková

Poskytuje odbornú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.

Kontakt:
Pauleho 1
971 01 Prievidza
Tel: 0903 453 870,  
Email: ados.ria@stonline.sk

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada

Poskytuje bezplatné poradenstvo všetkým zdravotne postihnutým občanom.

Kontakt:
Hollého č.2
971 01 Prievidza

 

Spoločnosť priateľov z detských domovov
„Úsmev ako dar“

Dobrovoľnícka mimovládna organizácia pre podporu detí žijúcich v detských domovoch.

Kontakt:
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
Tel: 042/542 39 98

 

Fórum pre pomoc starším

Občianske združenie zabezpečujúce starostlivosť pomoc a služby pre seniorov s cieľom chrániť ich práva, presadzovať ich záujmy a pomáhať uspokojovať ich potreby.

Kontakt:
Záhradnícka 24
971 01 Prievidza
Tel: 046/542 03 49
Email: forumlubica@gmail.com