1. Sociálne poradenstvo


Sociálne oddelenie poskytuje sociálne poradenstvo teda odbornú činnosť zameranú na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmerňovanie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE SENIOROV

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE RODIČOV A DETI

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRI RÔZNYCH KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

 Kontakt:

  • Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
    Námestie slobody 14 (1. poschodie)
    Prievidza
    Mgr. Jana Králová – vedúca sociálneho oddelenia
    Tel: 046/ 51 79 410, 0904 752 665
  • Email: jana.kralova@prievidza.sk