Z našej činnosti


Inštruktáž k letnému rezu

V areáli strednej školy na Kaline 15.6.2019 sa uskutočnila názorná ukážka letného rezu, prebierky plodov, informácia o chorobách a škodcoch ovocných drevín a možnej ochrane. Po ukážke každý účastník si vyskúšal letný rez a prebierku plodov. Počas rezu záhradkári mohli konzultovať jednotlivé zásahy a prípadne chyby odstrániť.
Miloš Polcer  - tajomník OV SZZ

Prievidzská kytica

Okresný výbor Slovenského zväzu zorganizoval v júni pre žiakov základných a stredných škôl súťaž v aranžovaní živých kvetov – 33 ročník o pohár primátorky mesta Prievidza. Akcie sa zúčastnilo 23 žiačok z piatich základných a jednej strednej školy. Porota mala ťažkú úlohu, nakoľko zhotovené diela boli veľmi pekné.  Vyhodnotenie bolo nasledovné – jednotlivci - základné školy :

1. miesto - Karolína Pravdová – Bystričany
2. miesto – Vivien Radosová – Bystričany
3. miesto – Helena Kališová – Malonecpalská
 Stredné školy :
1. miesto -  Katarína Ličková – Kalina
2. miesto - Radka Urbánková – Kalina
3. miesto - Helena Kališová – Kalina
 V súťaži družstiev na 1. mieste sa umiestnila Zš Bystričany.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami, diplomom a putovným pohárom.


Záhradkári súťažili v reze

Okresný výbor Slovenského zväžu záhradkárov zorganizoval  v spolupráci s vedením školy  SOŠ obchodu a služieb Okresnú súťaž v reze stromčekov.

Bol to už 19.ročník. Akcie sa zúčastnilo približne 40 účastníkov zo 6 ZO SZZ . Z toho súťažilo 19 členov o putovný pohár jednotlivcov a družstiev. Pred súťažou bola názorná ukážka rezu. Záhradkári, ktorí prišli a nesúťažili po predchádzajúcej inštruktáži mali možnosť spoločne si vyskúšať rez a tak nadobudnúť nové skúsenosti v reze. Súťažiaci mali orezať 3 stromy, následne komisia vyhodnotila  kvalitu rezu nasledovne :
V súťaži jednotlivcov – 1.miesto – Andel Miroslav – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
2.miesto – Šimko Ľubo – ZO SZZ Lehota p. Vtáčnikom
3.miesto – Klinga Radoslav – ZO SZZ 600 ročnica

V súťaži družstiev – 1.miesto -  ZO SZZ Lehota p. Vtáčnikom
2.miesto -  ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
3.miesto – ZO SZZ Bystričany

Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré venovali firma – AGRO centrum a Vanesa. Na záver poďakoval predseda OV SZZ p.Pastierik za účasť a odvedenú prácu, komisii za hodnotenie, sponzorom za ceny, škole za poskytnutie priestorov a občerstvenia.

Miloš Polcer – tajomník OV SZZ

Vianočný svietnik

Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov usporiadal  18.12. 2018 v CVČ  Prievidzi súťaž v aranžovaní pre základné a stredné školy na tému – vianočný svietnik. Súťažilo sa o putovný pohár prednostu mestského úradu v Prievidzi.

Bol to už 33 ročník. Akcie sa zúčastnilo 9 základných škôl, jedna špeciálna zš a jedna stredná škola – spolu 37 súťažiacich. Na úvod všetkých privítal p.Pastierik Emil – predseda OV SZZ , pani Krejčová  oboznámila súťažiacich s podmienkami a pravidlami pri aranžovaní. Žiaci mali 1 hod. na zhotovenie svietnika, následne 3 členná komisia vyhodnotila hotové diela.
Najlepšie sa darilo žiakom zo základnej školy z N.Rudna . obsadili 1.miesto – Mederová Radka , 2.miesto – Steinerová Kristína, na 3.mieste – Brtko Šimon zo zš N.Rudno . Zo špeciálnej zš na 1.mieste  - Lacková Veronika, 2.miesto  – Cicková Dominika,3.miesto – Betyárová Božena.  Zo Sš HSaO - ,,Kalina,, na 1.mieste  – Ličková Katarína, na 2.mieste – Petrová Michaela, 3.miesto – Kališová Helena.

V súťaži družstiev sa na 1.miete umiestnila zš. z N.Rudna, 2.miesto zš. Sama Chalupku, 3.miesto zš. Bystričany. Prednosta  mestského úradu  MVDr.Turanovič Norbert  pogratuloval víťazom ,odovzdal diplomy a putovný pohár základnej školy z N.Rudna .

Na záver predseda OV SZZ všetkým poďakoval za účasť, poprial všetko dobré a príjemné prežitie vianočných sviatkov.  

M.Polcer  tajomník OV SZZ         

Okresná výstava ovocia a zeleniny


Okresný výbor slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval v spolupráci so ZO SZZ a obecným úradom v Nedožeroch – Brezanoch v dňoch 5 – 7.10.2018 tradičnú výstavu ovocia a zeleniny. Výstavy sa zúčastnilo 9 základných organizácii SZZ.

Celkovo bolo vystavených 448 exponátov. Výsledky v jednotlivých kategóriach :
A. O najkrajšie jablko  - vystavených 243 jabĺk :
     1.miesto – Ján Radosa – Bystričany odroda pinova
     2 – 3 . miesto -  Milan Minárik – Nováky – odroda pinova, golden del.
B. O najkrajšiu hrušku – vystavených 43 hrušiek :
     1. miesto – Miroslav Cvopa – D. Vestenice - odroda boscova flaška
     2. miesto – Miloš Polcer – Opatovce n. Nitr. - odroda dicolor
     3. miesto  -  Holenda Jozef – Opatovce n. Nitr. - odroda bohemica
C. O najkrajšiu kolekciu ovocia :
     1. miesto – Minárik Milan - Nováky
     2. miesto – Kmeť Štefan - Bystričany
     3. miesto – Ďureje Štefan – Lehota p. Vt.
D. O najkrajšiu kolekciu zeleniny :
     1. miesto – Kytka Miroslav – D. Vestenice
     2. miesto – Vasková Adriana – Opatovce n. Nitrou
     3. miesto – Peticová Darina  - Nedožery – Brezany
E. O celkovú najkrajšiu expozíciu v rámci ZO SZZ :
     1. miesto – Opatovce nad Nitrou
     2. miesto – Nedožery – Brezany
     3. miesto – Dolné Vestenice

Víťazi v jednotlivých kategóriach boli odmenení diplomom a vecnými cenami a putovnými pohármi v prvých troch kategóriach ktoré odovzdali primátor Bojníc pán Phdr.Tám František a starosta Obce Nedožery – Brezany pán Judr. Mokrý Martin.

OV SZZ zorganizoval inštruktáž k rezu broskýň po jarnom zmladzovacom reze a rezu jabloní 1.9.2018 na Kaline

OV SZZ usporiadal zájazd do Skalice pre zaslúžích členov SZZ

Prievidzská kytica

OV SZZ v spolupráci s mestským úradom v Prievidzi usporiadal 5.6.2018 už 32 ročník v aranžovaní živých kvetov pre žiakov základných a stredných škôl o putovný pohár primátorky.


Akcie sa zúčastnilo 29 súťažiacich zo 6 základných a 2 stredných škôl. Porota mala ťažkú úlohu  vybrať najkrajšie naaranžované kytice nakoľko všetky mali svoje čaro. Nakoniec rozhodla nasledovne.
V súťaži jednotlivcov základných škôl :
1.miesto – Hluchová Simona – Zš Energetikov
2.miesto – Steinerova Kristína – Zš Bystričany
3.miesto – Hanešová Emma – Zš Handlová
V súťaži jednotlivcov stredných škôl :
1.miesto – Urbánková Radka – Sš HSaO  ,,Kalina,,
2.miesto – Ličková Katarína -   Sš HSaO  ,, Kalina,,
3.miesto – Kališová Helena -  Sš HsaO - ,,Kalina,,

V súťaži družstiev sa na 1.mieste sa umiestnila Zš z Bystričian. Víťazi v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými cenami a diplomom, víťazné družstvo získalo putovný pohár. Na záver všetkým poďakovali za účasť predseda OV SZZ p. Pastierik Emil a prednosta mestského úradu p. MVDr. Turanovč Norbert.

Okresná výstavu ovocia, zeleniny a kvetov

Okresný výbor SZZ zorganizoval v spolupráci so ZO SZZ  a MÚ v Novákoch okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov  6 – 8.10.2017.
Aj napriek tomu , že na jar bolo zaznamenané poškodenie kvetov jarnými mrazmi na jabloniach sa to prejavilo len lokálne. U hrušiek došlo k väčšiemu poškodeniu čo sa prejavilo aj na počte vzoriek. Celkove bolo vystavených viac ako 600 exponátov ovocia, zeleniny a kvetov.. Výstavy sa zúčastnilo 8 ZO SZZ. Súťažilo sa v 5 kategoriach. O najkrajšie jablko súťažilo 213 vzoriek. Na prvom mieste sa umiestnil Minárik Milan,  druhé miesto Matiašovič Františk, Kmeť Štefan. O najkrajšiu expozíciu vyhrala  ZO SZZ Nováky, druhé Opatovce nad Nitrou, tretie Dolné Vestenice. Víťazom boli odovzdané diplomy, vecné ceny a putovný pohár.
Miloš Polcer tajomník OV SZZ

Súťaž v letnom reze

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zoorganizoval tradičnú súťaž v letnom reze v sobotu 26.8.2017 v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb – Kalina.

Akcie sa zúčastnilo 6 základných organizácii, spolu 18 súťažiacich. Pred samotným rezom bola urobená názorná ukážka letného rezu jabloní, broskýň, očkovania.

Najlepšie sa darilo záhradkárom z Lehoty p.Vtáčnikom  keď sa umiestnili na 1.mieate Šimko Ľubumír, 2.miesto Kováč Alojz, 3.miesto Adámik Ivan z Opatoviec nad Nitrou. V súťaži družstiev – 1.Lehota p.Vtačnikom. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomom. Na záver poďakoval p.Pastierik za účasť a riaditeľovi školy p.Gamanovi za spoluprácu.

Prievidzská kytica

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestským úradom usporiadal  už 31.ročník v aranžovaní živých kvetov o pohár primátorky mesta Prievidza. Súťaže sa zúčastnilo 8 základných škôl, jedna stredná  a jedna špeciálna škola.

Celkovo 39 žiakov a študentov si donieslo živé kvety a tie v časovom limite naaranžovali podľa vlastného vkusu. Komisia následne vyhodnotila jednotlivé kytice.
Na 1. Mieste v súťaži ZŠ sa umiestnila Pravdová Katarína zo zš Bystričany, na 2.mieste Arvová Romana zo zš Energetikov z Prievidze, na 3.mieste Šimurková Diana zo zš Rastislavova z Prievidze. Zo stredných škôl  na 1.mieste skončila Ličková Katarína, na 2. Mieste Kalisová Helena, na 3. Mieste Minárová Denisa – všetky zo SOŠ Kalina. Zo špeciíalnej školy na 1.mieste sa umiestnila Tisajová Lívia z Handlovej. Súťažiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Na záver predseda OV SZZ  Pastierik Emil všetkým poďakoval za veľmi pekné kytice, ktoré spravili a poprial im mnoho úspechov.

Mladé floristky dosiahli úspech  v aranžovaní

Republikový výbor SZZ zorganizoval celoslovenskú amatérsku súťaž v aranžovaní v Trenčíne v rámci výstavy Záhradkár. Náš okres reprezentovali žiačky zo základnej školy z Bystričian.

Súťažilo sa v 2 kategóriach na tému – jarný venček a jarný pozdrav- 11 až 15 ročné. Aj napriek tomu , že sa takejto súťaži zúčastnili prvý krát umiestnili sa na druhom mieste – Karolína Radosová a na treťom mieste – Kristína Šteinerová . Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí aj p. učiteľke Mgr.Šteinerovej, ktorá žiačky na súťaž dobre pripravila. Bola vyhodnotená aj súťaž v maľovaní na tému ,,Príroda okolo nás,,. Výkresy boli posielané na RV SZZ , kde boli najkrajšie vybrané a vystavené na výstavisku. Na peknom ôsmom mieste sa umiestnila Terezka Tirindová  zo ZŠ Dobšinského z Prievidze. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu .

 Miloš Polcer  tajomník OV SZZ

Záhradkari súťažili v reze stromčekov

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb zorganizoval 11.3.2017 v areáli školy súťaž v reze. Akcie sa zúčastnilo 20 súťažiacich z 8 ZO SZZ. Každý súťažiaci musel orezať 2 stromy v časovom limite 60 minút.

Pred rezom bola urobená inštruktáž s názornou ukážkou, ktorej sa zúčastnili aj občania, ktorí mali záujem o rez. Rez bol zameraný hlavne na zníženie korún, zmladenie, opravný rez. Komisia hodnotila rez anonymne – stromy boli označené číslami, ktoré si vylosovali súťažiaci.
Na 1.mieste sa umiestnil - Fodora Boris zo ZO D.Vestenice, na 2.mieste –Adámik Milan zo ZO Opatovce nad Nitrou, na 3.mieste – Klinga Radoslav zo ZO Sad 600 ročnice.
V súťaži družstiev na 1.mieste - ZO Opatovce nad Nitrou.
Víťazi boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Záhradkári pomohli škole pri reze a naoplátku pán riaditel zabezpečil bohaté občerstvenie. Spokojnosť s uvedenou akciou vyjadrili na záver predseda OV SZZ aj pán riaditeľ SOŠ obchodu a služieb.

Text: Miloš Polcer tajomník OV SZZ

   

Súťaž v letnom reze

Oblastný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval súťaž v letnom reze jabloní. Akcie sa zúčastnilo 7 základných organizácii. Celkovo súťažilo 18 záhradkárov.

Po inštruktáži a názornej ukážke,o letnom reze si súťažiaci vylosovali čísla označených stromov. Každý súťažiaci musel orezať 3 stromčeky v časovom limite 30 min.

V kategórii jednotlivcov sa  na 1.mieste umiestnil p. Linkeš L. zo ZO Handlová Boriny, na 2.mieste Minárik M. zo ZO Nováky a na 3.mieste p. Bobok M. zo ZO Opatovce nad Nitrou.

V súťaži družstiev sa na 1.mieste umiestnili Opatovce nad Nitrou – Bobok M. a Adámik M.

   

Okresná súťaž v reze jabloní

OV SZZ usporiadal súťaž v reze vo firme Idara v Koši. Akcie sa zúčastnilo 9 základných organizácii SZZ, súťažilo 19 záhradkárov o putovný pohár starostu Bystričian – v súťaži jednotlivcov. O putovný pohár primátora mesta Nováky – v súťaži družstiev. Po názornej ukážke rezu si súťažiaci vylosovali čísla s označenými stromami.
Každý musel orezať 4 stromy, v časovom limite 45 minút. Komisia vyhodnotila kvalitu rezu. V súťaži jednotlivcov na 1.mieste skončil – Minárik Milan zo ZO Nováky, 2.miesto – Minich Ľubomír zo ZO Opatovce nad Nitrou, 3.miesto – Gramblička Jaroslav zo ZO Sad 600 ročnica.
V súťaži družstiev  na 1.mieste  - ZO Opatovce nad Nitrou,  2.miesto – ZO Nováky, 3.miesto – ZO Sad 600 ročnica.
Putovné poháre odovzdal primátor mesta Novák Rndr.Daniš Daniel.

 

 

Ponukový list - Produkty na vápnenie : ico_pdf_46

Celoslovenská súťaž o najkrajšie jablko roku

Pekný úspech dosiahli záhradkári z nášho okresu v Trenčíne 22.10.2015 na Celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko roku.
Celkove bolo vystavených 1686 vzoriek jablk, ktoré boli rozdelené do 15 skupín, priemerne po 110  v jednej skupine podľa odrôd.

Na prvých troch miestach o najkrajšie jablko sa umiestnili :
1.miesto – Pánis Marek – odroda bohemia –ZO SZZ Lehota p.VT.
2.miesto – Minárik Milan – odroda karneval  - ZO SZZ Nováky
3.miesto – Lipovský František – odroda idared – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou.

V prvej desiatke sa ešte umiestnil na 7 a 8 mieste Minárik Milan s odrodou rubinola a pinova. V skupinách sa ešte na popredných miestach umiestnili:
Cagáň Jozef, Andel Miroslav, Kukla Jozef – ZO SZZ Opatovce nad Nitrou
Miština Marián, Minárik Milan – ZO SZZ Nováky
Radosa Ján – ZO SZZ Bystričany
OV SZZ víťazom gratuluje .

 

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2015


Záhradkári súťažili v reze broskýň

Záhradkári súťažili v reze ovocných stromkov

Zájazd okresného výboru záhradkárov