Plán akcií OV SZZ


Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2015


Záhradkári súťažili v reze broskýň

Záhradkári súťažili v reze ovocných stromkov

Zájazd okresného výboru záhradkárov

Plán akcií OV SZZ Prievidza na rok 2016

1,Porada predsedov ZO z okr.Prievidza
   T:9.1.2016    Z:predseda OV

2,Okr.súťaž v reze ovoc.stromov v Koši + inštruktáž rezu pre nesúťažiacich
   T:12.3.2016   Z:tajomník OV

3,Okr.poradňa rastlín
   T: 4.4.2016 – 29.9.2016   Z:Ing.Šidová

4,Okr.súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov /Prievidzká kytica/-pohár primátora Prievidze
   T:6.6.2016  Z:predseda+podpredseda OV

5,Vedomostná súťaž žiakov v Bojniciach
   T:23.5.2016 Z:predseda+pokladník OV

6,Okr.súťaž v letnom reze v Koši + ukážka očkovania
   T:20.8.2016 Z:tajomník OV

7,Zájazd pre zaslúžilých funkcionárov OV a ZO
   T:3.9.2016  Z:preds.+podpreds.+tajomník OV

8,Účasť na celoslovenskej súťaži žiakov v aranžovaní živých kvetov
   T:september 2016 Z:podpredseda OV

9,Okr.výstava ovocia,zeleniny a kvetov o pohár predsedu ZMOS HN
    T:14-16.10.2016  Z:predseda+tajomník OV

10,Okr.súťaž o najkrajšie jablko – 20.ročník a hrušku -8.ročník HN

    T:14-16.10.2016  Z:predseda+tajomník OV

11,Účasť na celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko v Trenčíne
    T:21-22.10.2016  Z:tajomník OV

12,Okr.súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov/Vianočný svietnik/pohár prednostu MÚ
    T:5.12.2016     Z:predseda+podpredseda OV

Schválené na zasadnutí OV dňa 8.12.2015 Emil Pastierik – predseda OV SZZ