Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodínObdobie: 04.11.2016 - 30.11.2016

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Kučeravosť listov broskýň

CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50

jesenný zmývací postrek stromov po opade listov meďnatými prípravkami; teplota pri postreku by sa mala pohybovať nad 7 °C

okrasné dreviny
ovocné dreviny

štítnička morušová

- postrek čo najskôr po zistení škodcu
- prípravky treba striedať
- na ošetrovanie ovocných drevín sa môžu použiť napr. prípravky povolené proti voškám
- prípravky na ošetrovanie okrasných drevín sú uvedené pri okrasných rastlinách

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

DECIS AL
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Molica skleníková na okrasných rastlinách

DECIS AL
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

DECIS AL
DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

DECIS AL
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to počasie dovolí) na balkóne či na dvore

trávniky

Hubové choroby

BUMPER 25 EC

preventívny postrek trávnikov proti plesni snežnej, ale až pred príchodom silnejších jesenných mrazov

Jesenné práce v záhrade

  1. priebežne odstraňujeme a skompostujeme rastlinné zvyšky a opadané lístie
  2. zo stromov odstraňujeme tzv. moníliové múmie ovocia a buď ich spálime alebo zakopeme hlboko do zeme
  3. ak vysádzame nové ovocné stromy v oblastiach výskytu hryzca vodného, môžeme ich sadiť do jám vystlaných hustejším drôteným (tzv. králičím) pletivom
  4. v oblastiach s pravidelným výskytom chlorózy sa odporúča na nové výsadby broskýň uprednostniť stromčeky naočkované na mandle alebo broskyňomandle
  5. pred silnými zimnými mrazmi môžeme ovocné stromy chrániť natieraním kmeňov a hrubších konárov 20 %-ným roztokom vápenného mlieka; môžeme použiť aj bielu netkanú textíliu alebo jutovinu; v tomto prípade je však lepšie zatĺct 3 kolíky okolo kmeňa a textíliu alebo jutovinu obtočiť okolo kolíkov
  6. prekontrolovať oplotenie záhrad, aby sa do nich v zime nedostala zver
  7. v neoplotených záhradách treba proti zimnému ohryzu zveri pripevniť na kmene stromov chrániče z umelej hmoty alebo z drôteného pletiva
  8. pred uskladnením zemiaky vytriediť a na dlhodobé uskladnenie vybrať len vizuálne zdravé hľuzy; zemiaky poškodené drôtovcami alebo mechanicky čo najskôr zúžitkovať
  9. čo najskôr vybrať hľuzy mečíkov z pôdy a pri teplote 25 až 30 °C ich vysušiť a potom z nich odstrániť obalové šupiny; ak boli rastliny počas vegetačného obdobia napadnuté strapkami, hľuzy sa môžu namoriť (30 minút v bežnom roztoku Dursbanu), potom opäť vysušiť a uložiť do skladovacích priestorov, kde by sa teplota mala pohybovať od 2 do 10 °C