Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodínObdobie: 10.06.2022 - 17.06.2022

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

čerešne
višne

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

čerešne
višne

Vrtivka čerešňová

MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- prvý postrek poloskorých a neskorých odrôd na začiatku kvitnutia bazy čiernej v danej lokalite, druhý o 10 dní neskôr
- prípravky treba striedať
- čakacia lehota prípravkov: Mospilan - 14 dní, Sanium Ultra - 7 dní

egreše

múčnatka

SULFURUS

- opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať
- v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Sulfurus) by teplota vzduchu nemala prekročiť 25°C
- použiť sa môžu aj ekologické prípravky BorOil a HF-Mycol

hrušky

Méra hrušková

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení škodcu (až po odkvitnutí stromov); ďalšie podľa potreby v 10-dňových intervaloch
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky
- pre veľkovýrobu sú okrem iných povolené prípravky Gunner a Lambada s účinnou látkou lambda-cyhalothrin, ktorá je aj účinnou látkou dostupného prípravku Karate Zeon 5 CS
- pre veľkovýrobu je povolený aj prípravok Sivanto Prime, ktorý má rovnakú účinnú látku (flupyradifurone) ako Sanium System , ktorý je dostupný aj v malom balení (pozri účinné látky a nové názvy prípravkov pod tabuľkou)

jablone

Múčnatka jabloňová

BELLIS
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných odrôd v 10- až 14-dňových intervaloch
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované konce výhonkov

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

BELLIS
CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCALA
SCORE
SULFURUS

opakované postreky náchylných odrôd v 10- až 14-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

hrušky
jablone

Obaľovač jablčný (1. generácia)

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MAVRIK
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
SPINTOR

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek uvedenými prípravkami aktuálny v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 9. do 11. júna, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 11. do 15. júna, v severnejších oblastiach od 18. do 25. júna
- prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc s výnimkou bioprípravku Lepinox Plus, ktorý sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (v každom pásme asi 4 dni pred uvedeným termínom)

jahody

Botrytída (Sivá hniloba) jahôd

PROLECTUS
QUICK MAGNICUR
SCALA
SIGNUM

preventívne postreky na začiatku kvitnutia a o 7 dní neskôr sú potrebné najmä v oblastiach s výdatnými dažďami

marhule

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

orech

vrtivka orechová

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

- v polovici júna sa odporúča ošetriť pôdu pod orechami biologickým prípravkom BORA a následne pôdu zakryť bielou alebo čiernou netkanou textíliou; okraje textílie treba zapustiť do zeme, aby muchy nemohli pôdu opustiť; pôda musí byť stále vlhká
- do korún stromov sa môžu zavesiť aj žlté lepové doštičky, ktoré slúžia nielen na sledovanie rojenia, ale aj na odchyt múch vrtivky orechovej
- prvý postrek proti škodcovi bude aktuálny až začiatkom júla

orech

Antraknóza orecha
Bakterióza orecha

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

- opakované postreky náchylných stromov uvedenými meďnatými prípravkami najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami
- tento postrek je zameraný predovšetkým proti jarnému (baktériovému) černeniu plodov orechov
- proti letnému černeniu oplodia orechov, ktoré spôsobuje vrtivka orechová, bude aktuálny prvý postrek až začiatkom júla

ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny

Chloróza ovocných drevín a viniča

FLORASIN LIGNOVIT Fe

pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v priebehu mája a júna v dvojtýždňových intervaloch

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- uvedené prípravky sa môžu použiť aj proti nosánikom, poškodzujúcim mladé plody ovocných drevín; na miestach ich častejšieho výskytu treba urobiť dva postreky 2 a 4 týždne po odkvitnutí stromov
- prípravky treba striedať

slivky

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

vinič

Múčnatka viniča

CABRIO TOP
DYNALI
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET
VIVANDO

- prvý preventívny postrek viniča tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, tretí o 10 dní neskôr
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti peronospóre
- sírnaté prípravky: Kumulus, Sulfurus, Thiovit

vinič

Peronospóra viniča

CABRIO TOP
CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000
ORVEGO
POLYRAM_WG
PROFILER WG

- prvý preventívny postrek viniča tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, tretí o 10 dní neskôr
- prípravok Cabrio Top je účinný aj proti múčnatke
- meďnaté prípravky: Cuproxat, Champion, Kocide

cibuľa

Pleseň cibuľová

ASKON
FINITO MAGNICUR
SIGNUM

- opakované postreky porastov v 10-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami; do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor, Silwet)
- čakacia lehota prípravkov: Askon - 7 dní, Magnicur Finito - 7 dní, Signum - 14 dní

kapustová zelenina

Molica lastovičníková na hlúbovinách

GONDOLA
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 20 SP rozprašovač
NEEMAZAL TS

- tri postreky v 5-dňových intervaloch
- treba striedavo používať aspoň dva prípravky a do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
- namiesto chemickej ochrany sa osvedčilo aj pravidelné zmývanie škodcu silným prúdom vody zo spodnej strany listov

kapustová zelenina

Skočky na hlúbovinách

KARATE ZEON 5 CS
MAVRIK
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek až po zistení skočiek
- prípravky treba striedať a do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo
- namiesto chemickej ochrany sa osvedčilo aj zakrytie ohrozených porastov bielou netkanou textíliou

paprika

Vošky na paprike

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM RTU AL
SANIUM System

- prípravky sa aplikujú až po zistení vošiek
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 7 dní, Mospilan - 7 dní, Sanium - 3 dni,

rajčiak

Fytoftóra rajčiakov

CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

- opakované preventívne postreky porastov uvedenými meďnatými prípravkami v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- uvedené prípravky sú účinné aj proti baktériovej a septóriovej škvrnitosti listov

okrasné rastliny
zelenina

Slimáky a Slizniaky

DESIMO DUO
LIMA ORO
METAREX M

granulované návnady sa aplikujú okolo záhonov ohrozených plodín

zemiaky

Fytoftóra zemiakov

CHAMPION 50 WG
FINITO MAGNICUR
POLYRAM_WG
REVUS 250SC

- opakované preventívne postreky skôr vysadených porastov v 7 až 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

zemiaky

Pásavka zemiaková

MOSPILAN 20 SP
NEEMAZAL TS
SPINTOR

prípravky sa aplikujú až po vyliahnutí väčšiny lariev pásavky zemiakovej

Krušpán (Buxus)

Vijačka krušpánová

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na novonarastených výhonkoch
- proti škodcovi sa môžu použiť aj ekologické prípravky Floravita Citro, Karanimba Mikro a Lepinox Plus

mečíky (gladioly)

Strapky

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL
VERTIMEC 018 EC

- opakované postreky rastlín od výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné dreviny

škvrnitosť listov hubového pôvodu

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR

- opakované postreky napadnutých alebo ohrozených rastlín v 10-dňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo (Agrovital, Dropfor alebo Silwet)

okrasné rastliny

Červce a Štítničky na okrasných rastlinách
Puklice

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Molice

GONDOLA
KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

okrasné rastliny

Múčnatka na okrasných rastlinách

FUNGIMAT AL MAGNICUR
FUNGIMAT MAGNICUR
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných druhov po zistení prvých príznakov ochorenia v 10-dňových intervaloch
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- sírnaté prípravky: Kumulus, Sulfurus, Thiovit
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

Okrasné kríky listnaté

Nosániky
šupináčiky

KARATE ZEON 5 CS
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL

opakované postreky rastlín v 10-dňových intervaloch až po zistení okrajových požerkov chrobákov v listoch

okrasné rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NEEMAZAL TS
NISSORUN 10 WP rozprašovač
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach, kde ich treba ponechať aspoň 3 dni po ošetrení
- prípravky treba striedať podľa účinných látok
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich treba striedať s Vertimecom alebo Neemazalom, ktoré ničia pohyblivé štádiá roztočcov

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

KARATE ZEON 5 CS
NEEMAZAL TS
SANIUM RTU AL
SANIUM System
SANIUM ULTRA
SANIUM ULTRA AL