Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodínObdobie: 02.03.2018 - 15.03.2018

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

ovocné dreviny

Preventívny postrek proti pôvodcom hubových a baktériových chorôb

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50

všetky druhy ovocných drevín sa môžu ošetri? uvedenými me?natými prípravkami ešte pred vypu?aním pri teplote nad 7 °C proti pôvodcom rôznych hubových a baktériových chorôb

broskyne

Ku?eravos? listov broský?

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50
SULKA K

- prvý preventívny postrek me?natými alebo sírnatými prípravkami (Sulka) v štádiu nalievania sa pú?ikov bez oh?adu na priebeh po?asia; teplota v ?ase postreku sa má pohybova? nad 7 °C

slivky

Znetvorenie plodov spôsobené grmaníkom slivkovým

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50

prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa pú?ikov najmä v prípade daždivého po?asia; teplota v ?ase postreku sa má pohybova? nad 7 °C

cesnak zimný

Fúzavka cesnaková

KARATE ZEON 5 CS

prvý postrek porastov po prvom oteplení nad 10 °C, ?alšie v 10-d?ových intervaloch najmä v miestach pravidelného výskytu škodcu aj so zmá?adlom (Agrovital, Silwet)

okrasné rastliny
zelenina

Padanie vzchádzajúcich rastlín

PREVICUR ENERGY OKRASNÉ RASTLINY
PREVICUR ENERGY ZELENINA

preventívne ošetrenie výsevov alebo vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky

okrasné rastliny

?ervce a Štítni?ky na okrasných rastlinách
Puklice

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení

okrasné rastliny

Molica skleníková na okrasných rastlinách
Molica lastovi?níková na okrasných rastlinách

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení

okrasné rastliny

Rozto?ce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
NISSORUN 10 WP rozprašova?
NISSORUN 10WP
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení

okrasné rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
VERTIMEC 018 EC

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení

okrasné rastliny

Vošky na okrasných rastlinách

DECIS AL OKRASNÉ RASTLINY
DECIS PROTECH OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolova? a v prípade zistenia škodcov ich ?o najskôr ošetri?
- izbové rastliny sa môžu ošetri? len v neobývaných miestnostiach, v ktorých ich treba ponecha? aspo? 3 dni po ošetrení

Porad?a ochrany rastlín - 2018

Telefonická porad?a ochrany rastlín Juraja Matláka bude fungova? na ?ísle 0911 507 222 od marca až do konca decembra každý pracovný štvrtok od 9,00 do 11,00 hod., a v sezóne od 4. mája do 31. augusta aj každý pracovný piatok od 9,00 do 10,00 hod.
 
Návštevný de? bude od za?iatku marca do konca októbra každý piatok od 11,00 do 12,00 hod. na RV SZZ, Havlí?kova 34, Bratislava. Po?as návštevných hodín telefonáty neprijímame.
 
Poštové zásielky (oby?ajnou poštou!) posielajte vždy v pondelok na adresu:
 
Juraj Matlák
P.O.BOX 75
850 00  Bratislava 5

Na výsledok vyšetrenia zaslaných vzoriek sa informujte na uvedenom ?ísle v ?ase fungovania telefonickej poradne. Ak chcete odpove? cez internet, uve?te aj svoju e-mailovú adresu.

Balenie poštou zasielaných vzoriek
            Zelené rastlinné ?asti zaba?te do jednej vrstvy mierne navlh?eného, potom do nieko?kých vrstiev suchého novinového papiera a nakoniec vložte do mikroténového vrecka. Každú vzorku zaba?te zvláš?. Aby priložený sprievodný list nezvlhol, vložte ho do samostatného mikroténového vrecka.
            Ak zasielate neolistené konáriky ovocných ?i okrasných listná?ov alebo vzorky ihli?nanov, zaba?te ich len do suchého novinového papiera a vložte do obálky.
 
Emailové otázky posielajte cez www.floraservis.sk, kde nájdete aj týždenné aktuality v ochrane rastlín pod heslom Aktuality na tento týžde?. Fotografie poškodených rastlín pred odoslaním skomprimujte.