Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA: Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
                Sadová 1
                971 01  Prievidza

Zoznam členov OV SZZ
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Mgr. Zuzana Kosačová
Erich Lacko
Oľga  Kolesárová
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Marián Miština
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Vladimír Pavlík
Miloš Polcer ovopol@atlas.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Emil Sojka
 Ing. Marián Vencelík
OKRK -ZLOŽENIE
Ing. Pavol  Šimko predseda
Anton  Duchovič
člen
Eva  Šidová  Ing.,PhD 
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.Oľga  Kolesárová          pokladník
2.Marian  Miština             člen
3.Emil  Pastierik              predseda
4.Miloš  Polcer                tajomník
5.Soňa  Racká  Ing.        člen
6.Ľudovít  Sirotňák        člen
7.Emil  Sojka                 podpredseda

Plán akcií OV SZZ Prievidza na rok 2018.
OV SZZ v Prievidzi plánuje,že v roku 2018 uskutoční nasledovné akcie:
1,Porada predsedov ZO z okr.Prievidza
T: 13.1.2018 Z: predseda OV
2,Výtvarná súťaž žiakov na tému „Čaro našej prírody“.
T: 26.2. až 15.3.2018 Z: tajomník OV
3,Okr.súťaž v reze ovoc.stromov,broskýň,na SŠ HSoO Kalinčiaka Prievidza-18 roč.
T: 10.3.2018 Z: tajomník OV
4,Okr.poradňa ochrany rastlín
T: 5.4. až 27.9.2018 Z: Ing.Šidová
5,Vedomostná súťaž žiakov na MÚ Bojnice -10 roč.
T: 21.5.2018 Z: Ing.Šidová,tajomník,pokladník OV
6,Okr.súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov/Prievidzká kytica/,pohár primátorky PD-32 roč.
T: 5.6.2018 Z: predseda,podpredseda,pokladník OV
7,Okr.súťaž v letnom reze broskýň na SŠ HSaO Kalinčiaka Prievidza-6 roč.
T: 25.8.2018 Z: tajomník OV
8,Zájazd pre zaslúžilých členov ZO a funkcionárov OV
T: 8.9.2018 Z: predseda,tajomník OV
9,V prípade konania celosl. Súťaže žiakov v aranžovaní zabezpečiť účasť nášho družstva
T: september 2018 Z: podpredseda OV
10,Okr.výstava ovocia,zeleniny a kvetov o pohár ZMOS HN
T: 5 – 7.10.2018 Z:preds.,podpreds.,tajomník,pokladník OV
11,Okr.súťaž o najkrajšie jablko -22 roč. a najkrajšiu hrušku HN -10 roč.
T: 5 – 7.10.2018 Z:preds.,podpreds.,tajomník,pokladník OV
12,Účasť na celosl.súťaži o najkrajšie jablko v Trenčíne
T: 12 – 13.10.2018 Z: predseda,tajomník OV
13,Okr.súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov /Vianočný svietnik/ pohár predn.MÚ-33 roč.
T: 18 .12.2018 Z:predseda,podpredseda,pokladník OV

Emil Pastierik-predseda OV SZZ