Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA: Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
                Sadová 1
                971 01  Prievidza

Zoznam členov OV SZZ
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Mgr. Zuzana Kosačová
Erich Lacko
Gejza  Mičky
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Marián Miština
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Vladimír Pavlík
Miloš Polcer ovopol@atlas.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Emil Sojka
 Ing. Marián Vencelík
OKRK -ZLOŽENIE
Oľga Kolesárová predseda
Anton  Duchovič
člen
Pavol  Šimko
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.Gejza   Mičky                            pokladník
2.Marian  Miština                          člen
3.Emil    Pastierik                         predseda
4.Miloš   Polcer                            tajomník
5.Ing. Soňa Racká                       člen
6.Ľudovít  Sirotňák                      člen
7.Emil  Sojka                              podpredseda

AKTUÁLNE PRÁCE V ZÁHRADE:    Form
PRÁCE V ZÁHRADE- JANUÁR ico_pdf_46
PRÁCE V ZÁHRADE- FEBRUÁR ico_pdf_46
PRÁCE V ZÁHRADE- MAREC ico_pdf_46
PRÁCE V ZÁHRADE- APRÍL
PRÁCE V ZÁHRADE- MÁJ
PRÁCE V ZÁHRADE- JÚN
PRÁCE V ZÁHRADE- JÚL
PRÁCE V ZÁHRADE- SEPTEMBER
PRÁCE V ZÁHRADE- OKTÓBER
PRÁCE V ZÁHRADE- NOVEMBER
PRÁCE V ZÁHRADE- DECEMBER