Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA:
Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
Nábrežná ulica II. 2008/2F
971 01 Prievidza.

Zoznam členov OV SZZ
Miroslav Andel
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Zuzana Hrúzová
Oľga Kolesárová
Mgr. Zuzana Kosačová
Jozef Kupčok
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Ing. Pavel Šimko
jpsimkovci@gmail.com
Ing. Marián Vencelík
Jozef Vrecko
OKRK -ZLOŽENIE
Ing. Igor Vida predseda
Michal Švihran
člen
Eva  Šidová  Ing.,PhD 
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1. Ing. Darina Dzuráková člen
2. Oľga Kolesárová pokladník
3. Emil Pastierik predseda
4. Ing. Soňa Racká podpredseda
5. Ľudovít Sirotňák člen
6. Ing. Pavel Šimko tajomník
7. Ing. Marián Vencelík člen


Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor, Nábrežná ulica II. 2008/2F , 971 01 Prievidza.


Plán akcii OV SZZ Prievidza na rok 2020

OV SZZ vPrievidzi uskutoční v roku 2020 nasledovné akcie:

   1.Porada predsedov ZO z okr.Prievidza
         
T:11.1.2020                                                           Z:predseda OV

   2.Výtvarná výchova žiakov na tému :Farebná príroda
         
T:17.3.2020                                                           Z:tajomník OV

   3.Okr.súťaž v reze ovocných stromov                         
        
  T:14.3.2020                                                           Z:tajomník OV

   4.Okr.poradňa ochrany rastlín
        
  T:2.3. - 30.9.2020                                                 Z:Ing.Šidová

   5.Okresná konferencia SZZ
         
T:23.5.2020                                                          Z:pred.tajom.podpr.pokladník OV

   6.Vedomostná súťaž žiakov
         
T:5.5.2020                                                            Z:pred.tajom.Ing.Šidová

   7.Okr.súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov/Prievidzká kytica / 34 roč.
         
T:2.6.2020                                                            Z:pred.podpred.pokl.OV

   8.Účasť žiakov na celosl.vedomostnej súťaži v Piešťanoch
         
T:17.6.2020                                                          Z:tajom.OV

   9.Okr.súťaž v letnom reze ovocných stromov
         
T:15.8.2020                                                          Z:pred.tajom.OV

 10.Zájazd pre členov OV a zaslúžilých členov ZO
         
T:22.8.2020                                                          Z:pred.,pokl.OV

 11.Okr.výstava ovocia,zeleniny a kvetov o pohár predsedu ZMOS HN
         
T:9 – 11.10.2020                                                  Z:pred,tajom,pokl.OV

 12.Okr.súťaž o najkrajšie jablko a hrušku HN
         
T:9 – 11.10.2020                                                  Z:pred,tajom,pokl.OV

 13.Účasť žiakov na celosl.súťaži v aranžovaní
         
T:15.10.2020                                                        Z:podpr.OV

 14.Účasť na celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko
         
T:16-17.10.2020                                                   Z:pred.tajom.OV

 15.Okr.súťaž v aranžovaní suchých kvetov/Vianočný svietnik/ 35 roč.
         
T:15.12.2020                                                        Z:pred,podpred,pokl.OV


Schválené na zasadnutí OV SZZ dňa 3.12.2019

Emil Pastierik – predseda OV