Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA: Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
                Nábrežná ul. 2008/2F 
                971 01  Prievidza

Zoznam členov OV SZZ
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Mgr. Zuzana Kosačová
Erich Lacko
Oľga  Kolesárová
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Marián Miština
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Vladimír Pavlík
Miloš Polcer ovopol@atlas.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Emil Sojka
 Ing. Marián Vencelík
OKRK -ZLOŽENIE
Ing. Pavol  Šimko predseda
Anton  Duchovič
člen
Eva  Šidová  Ing.,PhD 
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.Oľga  Kolesárová          pokladník
2.Marian  Miština             člen
3.Emil  Pastierik              predseda
4.Miloš  Polcer                tajomník
5.Soňa  Racká  Ing.        člen
6.Ľudovít  Sirotňák        člen
7.Emil  Sojka                 podpredseda


Slovenský zväz záhradkárov,okresný výbor, Nábrežná ul. 2008/2F,  971 01  Prievidza

Plán akcii OV SZZ Prievidza na rok 2020

OV SZZ vPrievidzi uskutoční v roku 2020 nasledovné akcie:

   1.Porada predsedov ZO z okr.Prievidza
         
T:11.1.2020                                                           Z:predseda OV

   2.Výtvarná výchova žiakov na tému :Farebná príroda
         
T:17.3.2020                                                           Z:tajomník OV

   3.Okr.súťaž v reze ovocných stromov                         
        
  T:14.3.2020                                                           Z:tajomník OV

   4.Okr.poradňa ochrany rastlín
        
  T:2.3. - 30.9.2020                                                 Z:Ing.Šidová

   5.Okresná konferencia SZZ
         
T:23.5.2020                                                          Z:pred.tajom.podpr.pokladník OV

   6.Vedomostná súťaž žiakov
         
T:5.5.2020                                                            Z:pred.tajom.Ing.Šidová

   7.Okr.súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov/Prievidzká kytica / 34 roč.
         
T:2.6.2020                                                            Z:pred.podpred.pokl.OV

   8.Účasť žiakov na celosl.vedomostnej súťaži v Piešťanoch
         
T:17.6.2020                                                          Z:tajom.OV

   9.Okr.súťaž v letnom reze ovocných stromov
         
T:15.8.2020                                                          Z:pred.tajom.OV

 10.Zájazd pre členov OV a zaslúžilých členov ZO
         
T:22.8.2020                                                          Z:pred.,pokl.OV

 11.Okr.výstava ovocia,zeleniny a kvetov o pohár predsedu ZMOS HN
         
T:9 – 11.10.2020                                                  Z:pred,tajom,pokl.OV

 12.Okr.súťaž o najkrajšie jablko a hrušku HN
         
T:9 – 11.10.2020                                                  Z:pred,tajom,pokl.OV

 13.Účasť žiakov na celosl.súťaži v aranžovaní
         
T:15.10.2020                                                        Z:podpr.OV

 14.Účasť na celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko
         
T:16-17.10.2020                                                   Z:pred.tajom.OV

 15.Okr.súťaž v aranžovaní suchých kvetov/Vianočný svietnik/ 35 roč.
         
T:15.12.2020                                                        Z:pred,podpred,pokl.OV


Schválené na zasadnutí OV SZZ dňa 3.12.2019

Emil Pastierik – predseda OV