Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA:
Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
Emil Pastierik
J. Kráľa 624/36
972 45 Bystričany

       Zoznam členov okresného výboru SZZ
Miroslav Andel
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Zuzana Hrúzová
Oľga Kolesárová
Mgr. Zuzana Kosáčová
Jozef Kupčok
Mgr. Marcela Mihalovičová
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Ľudovít Sirotňák
Ing. Pavel Šimko
jpsimkovci@gmail.com
Ing. Marián Vencelík
Jozef Vrecko
KRK SZZ OV
Ing. Eva Šidová PhD.
člen
Michal Švihran
člen
 Ing. Igor Vida
predseda

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.    Ing. Darina Dzuráková člen                                          
2.    Oľga Kolesárová      pokladník                               
3.    Emil Pastierik           predseda                                
4.    Ing. Cyril Gatial      člen
5.    Ľudovít Sirotňák       člen
6.    Ing.  Pavel Šimko      tajomník
7.    Ing.  Marián Vencelík podpredseda   


SZZ OV, Emil Pastierik, J. Kráľa 624/36, 972 45 Bystričany

Plán činnosti ešte nie je upresnený.