Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA:
Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
Nábrežná ulica II. 2008/2F
971 01 Prievidza.

Zoznam členov OV SZZ
Miroslav Andel
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Zuzana Hrúzová
Oľga Kolesárová
Mgr. Zuzana Kosačová
Jozef Kupčok
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Ing. Pavel Šimko
jpsimkovci@gmail.com
Ing. Marián Vencelík
Jozef Vrecko
OKRK -ZLOŽENIE
Ing. Igor Vida predseda
Michal Švihran
člen
Eva  Šidová  Ing.,PhD 
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1. Ing. Darina Dzuráková člen
2. Oľga Kolesárová pokladník
3. Emil Pastierik predseda
4. Ing. Soňa Racká podpredseda
5. Ľudovít Sirotňák člen
6. Ing. Pavel Šimko tajomník
7. Ing. Marián Vencelík člen


Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor, Nábrežná ulica II. 2008/2F , 971 01 Prievidza.


Plán akcií na rok 2021 bude zverejnený po stabilizovaní pandemickej situácie.