Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA: Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
                Sadová 1
                971 01  Prievidza

Zoznam členov OV SZZ
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Mgr. Zuzana Kosačová
Erich Lacko
Oľga  Kolesárová
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Marián Miština
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Vladimír Pavlík
Miloš Polcer ovopol@atlas.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Emil Sojka
 Ing. Marián Vencelík
OKRK -ZLOŽENIE
Ing. Pavol  Šimko predseda
Anton  Duchovič
člen
Eva  Šidová  Ing.,PhD 
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.Oľga  Kolesárová          pokladník
2.Marian  Miština             člen
3.Emil  Pastierik              predseda
4.Miloš  Polcer                tajomník
5.Soňa  Racká  Ing.        člen
6.Ľudovít  Sirotňák        člen
7.Emil  Sojka                 podpredseda