Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor Prievidza


ADRESA: Slovenský zväz záhradkárov, okresný výbor
                Nábrežná ul. 2008/2F 
                971 01  Prievidza

Zoznam členov OV SZZ
Ing. Darina Dzuráková 
Ing. Cyril Gatial
Mgr. Zuzana Kosačová
Erich Lacko
Oľga  Kolesárová
Mgr. Marcela  Mihalovičová
Marián Miština
Milan Partika
Emil Pastierik emilpastierik@zoznam.sk
Vladimír Pavlík
Miloš Polcer ovopol@atlas.sk
Ing. Soňa Racká
Ľudovít Sirotňák
Emil Sojka
 Ing. Marián Vencelík
OKRK -ZLOŽENIE
Ing. Pavol  Šimko predseda
Anton  Duchovič
člen
Eva  Šidová  Ing.,PhD 
člen

OKRESNÉ PREDSTAVENSTVO - ZLOŽENIE:

1.Oľga  Kolesárová          pokladník
2.Marian  Miština             člen
3.Emil  Pastierik              predseda
4.Miloš  Polcer                tajomník
5.Soňa  Racká  Ing.        člen
6.Ľudovít  Sirotňák        člen
7.Emil  Sojka                 podpredseda


Slovenský zväz záhradkárov,okresný výbor, Nábrežná ul. 2008/2F,  971 01  Prievidza

Plán akcií OV SZZ Prievidza na rok 2019

OV SZZ v Prievidzi plánuje,  nasledovné akcie :
  1.Porada predsedov ZO z okr.Prievidza.
          T:12.1.2019                                                     Z: predseda OV

  2.Výtvarná súťaž žiakov na tému: Krásy našej záhrady – 12 roč.
         
T:4.2. - 15.3.2019                                            Z: tajomník OV

  3.Okr. súťaž v reze ovocných stromkov.
         
T:9.3.2019                                                        Z:tajomník OV

  4.Okr. poradňa ochrany rastlín.
         
T:8.4. - 30.9.2019                                             Z:Ing.Šidová

  5.Okr. súťaž žiakov v aranžovaní živých kvetov/Prievidzká kytica o pohár primátorky PD -33 roč.
         
T:4.6.2019                                                         Z:predseda,podpredseda,pokladník OV

  6.Okr. súťaž v letnom reze.
         
T 15.6.2019                                                       Z:tajomník OV

  7.Okr. výstava ovocia, zeleniny a kvetov o pohár ZMO HN
          T:4.-6.10.2019                                                   Z:predseda,tajomník,pokladník OV

  8.Okr. súťaž o najkrajšie jablko a hrušku HN
       
   T:4.-6.10.2019                                                   Z:predseda,tajomník,pokladník OV

  9.Celosl. súťaž žiakov v aranžovaní kvetov v Trenčíne.
         
T:10.10.2019                                                     Z:podpredseda OV

10.Účasť na celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko v Trenčíne.
         
T:11.-12.10.2019                                               Z:predseda,tajomník OV

11.Okr.súťaž žiakov v aranžovaní suchých kvetov/Vianočný svietnik o/pohár prednostu MÚ-34 roč.
      
    T:17.12.2019                                                    Z:predseda,podpredseda,pokladník OVSchválené na zasadnutí OV SZZ dňa 4.12.2018  


Emil Pastierik – predseda OV SZZ


Emil Pastierik-predseda OV SZZ