Diétne stravovanie


2. Diétne stravovanie :


Úvod

Myšlienkou ponúknuť rodičom možnosť diétneho stravovania pre ich deti sa odbor školstva zaoberal už od roku 2007. Uznesením MsR č. 309/2007 bolo rozhodnuté, že kvalitné školské diétne stravovanie sa bude realizovať iba v jednom zariadení v Prievidzi a to v ŠJ pri ZŠ Malonecpalská ul., kde boli vytvorené zriaďovateľom vhodné podmienky. V súlade s následnými krokmi zo strany Ministerstva školstva SR (legislatíva,, finančné pásma, materiálno-spotrebné normy a receptúry na prípravu diétnej stravy atď.) bolo diétne stravovanie spustené v Školskej jedálni pri ZŠ Malonecpalská ul. od 01.09.2009 .
Uznesenie MsR č. 309/2007
V školskej jedálni je možné pripravovať jedlá podľa týchto diét:

 • Diabetická – pri cukrovke
 • Bezgluténová (bezlepková) – pri intolerancii na lepok
 • Šetriaca – používa sa pri chorobách tráviaceho traktu

Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady pre diétne stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ Malonecpalská ul. 206/37,stanovuje VZN mesta Prievidza č.96/2008

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov, so zapracovaným Dodatkom č.1, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 28. 04. 2009 a bolo schválené Uznesením č. 121 / 09.

Diétne stravovanie v právnych predpisoch

Príprava diétnych jedál pre deti a žiakov škôl je priamo upravená v právnych predpisoch

1. Školský zákon č. 245/2008 Z.z. v par. 140 ods 5 uvádza: „V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie“.

2. Ministerstvo školstva SR vydalo na prípravu diétnych jedál v školskom stravovaní finančné pásma na nákup potravín.

3. Diétne stravovanie je zahrnuté v novej vyhláške 330/2009 Z.z.

4. Sú vypracované materiálno spotrebné normy pre diétne stravovanie

5. Krajské školské úrady vydali k realizácii diétneho stravovania vlastné metodické odporúčania.

Diéty

BEZLEPKOVÁ (bezgluténová) DIÉTA KR

BEZLEPKOVÁ (bezgluténová) DIÉTA

Bezlepkovú diétu musia celoživotne dodržiavať pacienti s celiakiou. Je založená na úplnom vylúčení akýchkoľvek produktov z pšenice, raže, jačmeňa aj ovsa. Nedodržiavanie bezlepkovej diéty môže viesť k vážnemu poškodeniu zdravia , v konečnom dôsledku až k vzniku zhubných nádorov. Pacienti pri nedodržiavaní diéty trpia na tráviace ťažkosti, chudokrvnosť, rednutie kostí, rôzne alergické reakcie a depresie. To je len časť zdravotných rizík.

V ostatnom čase bolo zistené, že takúto diétu vyžadujú aj iné ochorenia. Sú to napríklad rôzne alergické ochorenia, hlavne potravinové alergie, kožné ochorenia, ale i niektoré ochorenia obličiek. Bezgluténové potraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené tak , aby vyhovovali diétnym potrebám ľudí, ktorí neznášajú glutén (celiatici), vyrábajú sa na báze cereálií, ktoré neobsahujú glutén. Bezgluténové potraviny musia obsahovať rovnaké množstvo vitamínov a minerálnych látok ako porovnateľné potraviny obsahujúce glutén.

DIABETICKÁ DIÉTA KR

DIABETICKÁ DIÉTA

Diabetes mellitus ďalej len DM - je poruchou metabolizmu sacharidov, ale aj tukov a bielkovín. Vzniká absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu. V podstate ide o nedostatočné vylučovanie inzulínu z podžalúdkovej žľazy - pankreasu, alebo, o nepomer medzi jeho množstvom a potrebou v organizme. Ide biochemickú poruchu , kedy ľudské telo nie je schopné normálne využívať cukry zo stravy. DM, alebo cukrová úplavica (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie. Postihuje obe pohlavia, všetky vekové kategórie, rasy a etnické skupiny. Cukrovka je ochorenie, ktorého vypuknutie a rozvinutie je závislé okrem iného, i na životnom štýle. Cukrovku nie je možné vyliečiť, ale je ju možné úspešne liečiť.

Klasifikácia diabetu

1. inzulínodependentný I. typ - juvenílny DM ktorý sa objavuje najčastejšie v detstve a dospievaní a prejavuje sa totálnym deficitom inzulínu. U dospelých potom obvykle až do veku 45 rokov, i keď ani u starších osôb nie je vznik choroby 1. typu vylúčený.

2. inzulínoindependentný II. typ - nie je závislý od inzulínu. Je to ochorenie dospelých a starších ľudí. Vznik tohto typu choroby v detstve je výnimkou. Najčastejšie sa objavuje u ľudí s obezitou.

3. iné typy diabetu spojené s určitými chorobnými stavmi a syndrómami

DM sa prejavuje nasledovnými vonkajšími príznakmi

 • časté močenie
 • nápadný smäd
 • význačný hlad
 • dieťa chudne
 • má bolesti hlavy
 • nevoľnosť
 • koža je suchá so zápalovými zmenami
 • spavosť
 • slabosť
 • v krvi je glukóza, v moči cítiť acetón

Základná liečba

 1. podávanie inzulínu
 2. regulovaná diabetická diéta
 3. udržiavanie telesnej aktivity - dbať na pravidelnosť a primeranosť telesnej záťaže
 4. dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a tekutín
 5. dbať na primeranosť psychickej záťaže

1. Podávanie inzulínu je princípom liečby. Jeho podanie je základnou podmienkou pacientovho prežitia. Celková dávka sa však musí prispôsobiť individuálnemu stavu pacienta. Pravidelné nepodávanie inzulínu ohrozuje: zrak, kardiovaskulárny (srdcovo-cievny ) systém, obličky, pečeň, nervový systém, kožu.

2. Regulovaná diabetická diéta vychádza z energetickej potreby podľa veku s prihliadnutím na telesnú aktivitu. Potrebné je prispôsobiť stravu k spôsobu liečby diabetika. Strava sa musí podávať 6-8 krát denne v pravidelných časových intervaloch. Z tohto dôvodu u pacientov s DM je dôležité a potrebné starostlivé plánovanie jedla, jeho kvantity v závislosti od pracovnej aktivity. Z jedálneho lístka je nutné vylúčiť rýchle cukry, cukor a cukrom sladené nápoje , sladkosti, kompóty, biele pečivo, knedle, múčne jedlá a prezreté sladké druhy ovocia (banány, hrozno, prezreté marhule) Potraviny z bielej múky je nutné zameniť za celozrnné. Odporúča sa zvýšiť príjem zeleniny (kapusta, zeler, cesnak, cibuľa, pšeno, orechy, pšeničné klíčky)a strukovín. Stravu je potrebné len mierne soliť.
Strava diabetika má spĺňať zásady racionálneho stravovania čo znamená znížiť energetický príjem stravy. Zásadou je pestrá strava v malých dávkach. Diabetik, ako každý človek, musí prijímať sedem základných zložiek potravín: cukry (sacharidy), bielkoviny, tuky, vlákninu, vodu, minerály a vitamíny ale s tým, že cukry tuky a bielkoviny musí jesť v presne definovanom dennom množstve. Organizmus diabetika potrebuje fruktózu - ovocný cukor. Používanie umelých sladidiel nie je vhodné. Sacharidy nesmú byť konzumované voľne (kockový či práškový cukor), ale musia byť zabudované do potravín, pokiaľ je možné v spojení s vlákninou (hlávkový šalát, otruby a pod.).Z tohto dôvodu diabetik musí zvýšiť prívod vlákniny, ktorá pomáha udržať nízku hladinu cukru v krvi bez extrémnych výkyvov. Vláknina síce nemá kalorický obsah, ale zaistí že cukry viazané na vlákninu sa pomalšie vstrebávajú z čreva do krvi, a preto znižujú vysoké hladiny cukru v krvi po jedle. Nie sú vhodné potraviny s vyšším obsahom tuku. Upozorňujeme na skryté tuky ako aj vysoký cholesterol v tmavom mäse a v mäsových výrobkoch v plnotučnom mlieku a v mliečnych výrobkoch s vyšším obsahom tuku. Bielkoviny veľmi kvalitného zloženia možno získať zo strukovín (fazule, hrachu, sóje, šošovice, bôbu), obilnín, orechov, zeleniny, rôznych semien (slnečnicové, ľanové, tekvicové). Diabetická diéta sa v súčasnosti označuje aj termínom regulovaná strava.

3. Dôležité je udržiavanie telesnej aktivity. Hlavným liečebným prostriedkom je radikálna zmena životosprávy a to predovšetkým zamedzenie vzniku obezity a vyrovnanie psychickej a fyzickej záťaže. Potrebný je rehabilitačný telocvik a dostatok telesného pohybu. Avšak fyzická aktivita môže byť pre diabetikov efektívna, ale aj riziková. Treba zamedziť nadmernej fyzickej aktivite resp. dodržať optimálny pomer medzi vzťahom dieťa- fyzická aktivita - spánok. Dôležitá je celková doba odpočinku, čo znamená dodržiavať pravidelný a dostatočný spánok. Ak je DM nedostatočne kompenzovaný (inzulínom) počas záťaže sa zjavuje výrazná hyperglykémia. Pri nadmernom prísune inzulínu môže sa vyvolať hypoglykémia. Telesná váha hrá pri postihnutí cukrovkou veľmi významnú úlohu, pretože úzko súvisí s jej komplikáciami.

4. Vitamíny a minerály a ich dostatočné množstvo sú nevyhnutnou súčasťou diabetickej životosprávy. Primeraná strava podporuje prirodzenú tvorbu inzulínu, potrebné je však dopĺňať vitamíny - A,B,C,D,E. Tiež je dôležité zabezpečiť dostatok magnézia, draslíka, chrómu, lecitínu, selénu a rutinu. Vhodné je stravu doplniť aj o potravinové doplnky ako je: koenzym Q10, Ginko biloba, Niacin (B3). Užívanie týchto preparátov však je žiaduce konzultovať s lekárom. Ako podporný doplnok je možné užívať rakytníkový olej (Rakytník rešetliakový), alebo rakytníkovú šťavu. Rovnako dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim. Vhodná je trojkombinácia: kvalitná minerálna voda, čaj a ovocný vitamínový nápoj, napr. vylisovaná šťava z čerstvého ovocia.

ŠETRIACA DIÉTA KR

ŠETRIACA DIÉTA

Je to vlastne najčastejšie využívaná diéta. Podáva sa pri najrôznejších chorobách tráviaceho systému, ktoré si nevyžadujú zvláštne zmeny v zložení stravy ani osobitné predpisy pri jej príprave ako aj pri obezite Nadmerná telesná hmotnosť zvyšuje mieru zdravotného rizika, je príčinou mnohých chorôb, zhoršuje priebeh už rozvinutých ochorení a podporuje vznik rôznych zdravotných komplikácií.

Nadváha a obezita významne znižujú kvalitu života a negatívne ovplyvňujú pocit celkového zdravia na fyzickej i psychickej úrovni. Vysoká miera zdravotného rizika a výskyt závažných zdravotných komplikácií obezity je dôvodom, prečo je dnes prevencia a liečba obezity a nadváhy nielen v centre osobného záujmu, ale jej riešenie zaujíma odborníkov a celú spoločnosť.

Kontakty

 • Odbor školstva: Mgr. Alena Laufová, t. č. 5 179 305
 • ŠJ pri ZŠ Malonecpalská ul.: Magdaléna Lukáčová, t. č. 5 488 028
 • Lekári špecialisti: gastroenterológ MUDr. Alenau Maslenová (celiakia),Štefana Králika 26, Prievidza
 • Endokrinológ MUDr. Vilija Šandriková (diabetes a obezita), Björnsonova 11, Prievidza
 • MUDr. Renáta Szepeová (gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter) MFN Kollárova 2, 036 59 Martin