Úhyn psa


Keď nadíde jeho čas, môžete si iba blahoželať, ak váš pes skonal pokojne a v spánku. V iných prípadoch ako jeho zodpovedný a milujúci majiteľ mu musíte zabezpečiť dôstojný koniec. Keď zviera trpí neutíšiteľnými bolesťami, alebo keď stráca svoje základné návyky a nie je schopné žiť normálnym životom, poraďte sa so svojím veterinárom o eutanázii. Najvýhodnejšou metódou eutanázie je predávkovanie niektorého anestetika, zvyčajne barbiturátov. Pes tak končí život pokojne: upadne do bezvedomia a nevníma bolesti.
V prípade utratenia psa u veterinára a jeho prevzatia, vydá veterinár potvrdenie o prevzatí. Veterinár nie je ale povinný túto službu robiť. V meste Prievidza túto službu - prevzatie psa poskytuje:
Veterinárna prax - EJMI Bojnice
MVDr. Ladislav SMATANA
Poplatok je určený podľa hmotnosti psa.
Odstránenie uhynutého túlavého psa z verejného priestranstva
Nález uhynutého psa oznámte mestskej polícii alebo Útulku pre psov v Prievidzi, ktorí zabezpečia jeho odstránenie.

Majiteľ psa je povinný do 30 dní odhlásiť psa z evidencie psov na Mestskom úrade v Prievidzi, kde vyplní tlačivo na odhlásenie psa a vráti evidenčnú známku.