Prístup k informáciám


Povinné zverejňovanie informácii mesta Prievidza na základe žiadosti  (kliknite pre viac informácií)

Zverejňovanie dokumentov (objednávky, zmluvy, faktúry)

Povinne zverejňované informácie
INTERNÁ SMERNICA č. 11 IS - 11 Poskytovanie informácií ico_pdf_46
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných mestom Prievidza
S účinnosťou od 1.10.2012
ico_pdf_46
Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií ico_pdf_46
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2010)
Zverejnené: 23.02.2011    
                                       
ico_pdf_46
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2009) ico_pdf_46
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2008) ico_pdf_46
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2007)                     ico_pdf_46
Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý mesto Prievidza previedlo do vlastníctva inej osoby, vypracovaný v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (rok 2006) ico_pdf_46