Novinky Prievidza


NOVINKY Prievidza, spravodajský dvojtýždenník

Náklad: 40 000 ks
Distribúcia: zdarma do domácností
Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

Vydavateľ: 14 news, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika
IČO: 46 903 411

Šéfredaktorka: Marta Svítková
Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák
Obchodný riaditeľ: Jozef Čičmanec
Grafické spracovanie: Dana Kellichová
Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik
Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu
Tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: SUREMA, spol. s r. o.

Mesto Prievidza si objednáva inzerciu v periodiku na základe Rámcovej dohody o poskytovaní reklamných služieb medzi mestom Prievidza a Petit Press, a. s.

Novinky Prievidza na internete

(kliknutím otvoríte číslo v novom okne)

Novinky Prievidza č. 1/2013
Novinky Prievidza č. 2/2013
Novinky Prievidza č. 3/2013
Novinky Prievidza č. 4/2013
Novinky Prievidza č. 5/2013
Novinky Prievidza č. 6/2013
Novinky Prievidza č. 7/2013
Novinky Prievidza č. 8/2013
Novinky Prievidza č. 9/2013
Novinky Prievidza č. 10/2013
Novinky Prievidza č. 11/2013
Novinky Prievidza č. 12/2013
Novinky Prievidza č. 13/2013
Novinky Prievidza č. 14/2013
Novinky Prievidza č. 15/2013
Novinky Prievidza č. 16/2013
Novinky Prievidza č. 17/2013

Archív r. 2012

Archív r. 2010 a 2011