Zoznam pridelených nájomných bytov


Zoznam pridelených nájomných bytov

Názov a dátum zverejnenia Formát
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2016
Zverejnené 1.8.2016
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2015
Zverejnené 16.03.2016
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2015
Zverejnené 24.11.2015
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2014
Zverejnené 24.8.2015
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2014
Zverejnené 5.11.2014
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2013
Zverejnené 24.4.2014
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2013
Zverejnené 4.9.2013
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2012
Zverejnené 4.9.2013
ico_pdf_46

Zoznam pridelených bytov za obdobie 1. - 6. / 2012

Zverejnené 21.09.2012

ico_pdf_46
Zoznam obyvateľov, ktorým boli v II. polroku 2011 pridelené byty v meste Prievidza
Zverejnené 04.04.2012
ico_pdf_46
Zoznam obyvateľov, ktorým boli v I. polroku 2011 pridelené byty v meste Prievidza
Zverejnené 21.09.2011
ico_pdf_46
Zoznam obyvateľov, ktorým boli v roku 2010 pridelené mestské nájomné byty v meste Prievidza
Zverejnené 01.03.2011
ico_pdf_46

Zoznam obyvateľov, ktorým boli v roku 2010 pridelené mestské nájomné byty v meste Prievidza
Zverejnené 03.02.2011

ico_pdf_46