Zoznam pridelených nájomných bytov


Zoznam pridelených nájomných bytov

Názov a dátum zverejnenia Formát

Zoznam vylosovaných budúcich nájomcov bytu v novostavbe na Gazdovskej ulici

Zverejnené 2.1.2019

Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2018
Zverejnené 28.9.2018
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2018
Zoznam pridelených bytov za rok 2017
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2016
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2016
Zverejnené 1.8.2016
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2015
Zverejnené 16.03.2016
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2015
Zverejnené 24.11.2015
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2014
Zverejnené 24.8.2015
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2014
Zverejnené 5.11.2014
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2013
Zverejnené 24.4.2014
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2013
Zverejnené 4.9.2013
ico_pdf_46
Zoznam pridelených bytov za II. polrok 2012
Zverejnené 4.9.2013
ico_pdf_46

Zoznam pridelených bytov za obdobie 1. - 6. / 2012

Zverejnené 21.09.2012

ico_pdf_46
Zoznam obyvateľov, ktorým boli v II. polroku 2011 pridelené byty v meste Prievidza
Zverejnené 04.04.2012
ico_pdf_46
Zoznam obyvateľov, ktorým boli v I. polroku 2011 pridelené byty v meste Prievidza
Zverejnené 21.09.2011
ico_pdf_46
Zoznam obyvateľov, ktorým boli v roku 2010 pridelené mestské nájomné byty v meste Prievidza
Zverejnené 01.03.2011
ico_pdf_46

Zoznam obyvateľov, ktorým boli v roku 2010 pridelené mestské nájomné byty v meste Prievidza
Zverejnené 03.02.2011

ico_pdf_46