Sídlisko Píly - Regulatívy územného a architektonického rozvoja


Sídlisko Píly - Regulatívy územného a architektonického rozvoja

Regulatívy územného a architektonického rozvoja ico_pdf_46
Situácia rozsahu výstavby z 50-tych a 60-tych rokovo 20. storočia (socialistický realizmus) ico_pdf_46