Zverejnenie zámeru na nájom majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja formou priameho nájmu č. TSK/PNPPM/2016 - 1,2,3


2. 11. 2016 14:28

Predmetom priameho nájmu je prenájom priestorov v objektoch:

TSK/PNPPM/2016 -  1        T. Vansovej 28, Prievidza
(areál bývalého internátu Strednej odbornej  školy )

TSK/PNPPM/2016 -  2        A. Hlinku 15, Bánovce nad Bebravou
(bývalé SOU odevné )

TSK/PNPPM/2016 -  3        Patrovec
(bývalá škola v prírode)

celý dokument: ico_pdf_46