Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011 - 2015


26. 9. 2014 07:00

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva mesta Prievidza na roky 2011 - 2015 vydané Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celý dokument ico_pdf_46