Záverečné stanovisko číslo 3328/2015-3.4/mv - Liehovar Prievidza


21. 8. 2015 22:17

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie prevádzky liehovaru nadväzujúcej na rozvinutú poľnohospodársku produkciu v okolí. Jedná sa o novostavbu výrobnej haly , v ktorej budú vybudované objekty pre príjem a skladovania obilia alebo kukurice a ovocia, prípravu zápary, destiláciu, skladovanie a expedíciu liehu, skladovanie a spracovanie výpalkov a servisnú činnosť.

Celý dokument

ico_pdf_46