Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky


3. 12. 2014 13:57

Mesto Prievidza na základe ustanovenia v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje dobrovoľnú zbierku za účelom komplexnej obnovy exteriérových kamenných sôch sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie Immaculaty v Prievidzi, ktoré sú v narušenom až dezolátnom stave, ich odborného reštaurovania a zabezpečenia ďalších súvisiacich prác.

celý dokument: ico_pdf_46