Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky mestom


10. 11. 2016 10:24

Účel zbierky: Podpora činnosti a aktivít neziskovej organizácii Harmónia, n.o., ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi a podpora činnosti Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka Prievidza.
Miesto konania zbierky: Mesto Prievidza
Čas konania zbierky: 1. – 24. 12. 2016

celý dokument: ico_pdf_46