Verejná vyhláška - zmena stavby polyfunkčného objektu


1. 8. 2014 09:27

Stavebník Mgr. Pavol Polievka, Ulica A. Stodolu č. 9/2, Prievidza podal dňa 20.06.2014, po doplnení dňa 24.07.2014 žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby spojenú s návrhom na kolaudáciu zmeny stavby „Polyfunkčný objekt – zmena I.“  v  k. ú. Prievidza na pozemku parc. č.3984/29, 3984/30 a 3984/43, ktorá bola postavená bez príslušného  povolenia.

celý dokument: ico_doc_46