Verejná vyhláška - žiadosť o zmenu stavby


23. 6. 2014 15:21

Stavebník Ing. Ľubomír Drnaj, Cesta Vl. Clementisa č. 29/8, Prievidza a manž. Mgr. Michaela Drnajová, Hviezdoslavova č. 40, Bojnice, podali dňa 04.06.2014 na tunajšom  stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Nadstavba a prístavba polyfunkčného objektu Prievidza, č. parc. 4870/10,11 “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 4870/10 a parc. č. 4870/11

celý dokument: ico_doc_46