Verejná vyhláška - začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce Veľká Čausa


29. 10. 2019 13:30

Obec Veľká Čausa oznamuje verejnou vyhláškou dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Veľká Čausa.

Celý dokument: