Verejná vyhláška - vydanie stavebného povolenia - stavebné úpravy v byte


29. 12. 2014 08:31

Stavebník Ing. Juraj Kmeť, bytom M. Mišíka 21/27, 971 01 Prievidza, podal dňa 16.12.2014, na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 27, Ul. M. Mišíka, vchod č. 21, bytový dom súpisné číslo 10400, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2060.

celý dokument: ico_pdf_46