Verejná vyhláška - stavebné úpravy bytu Ul. Mojmírova


3. 6. 2015 10:42

Stavebník Pavel Kolodzej, bytom J. Roháča 901/4, 971 01 Prievidza a Alexandra Bališová, bytom J. P. šafárika 899/12, 971 01 Prievidza, podal dňa 01.06.2015, na tunajšom stavebnom úrade, žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 9 , Ul. Mojmirova, vchod 5. 6, obytný dom súpisné číslo 40196, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5352/2

celý dokument: ico_pdf_46