Verejná vyhláška - stavebné úpravy bytu Rad L. N. Tolstého


14. 4. 2015 10:57

Stavebník Martina Pálešová, bytom Tolstého 9/11, 971 01 Prievidza, podal dňa 20.03.2015, s doplnením dňa na tunajšom stavebnom úrade,  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č.11, Ul.Tolstého, vchod č. 9, bytový dom súpisné číslo 20715, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4992.

celý dokument: ico_pdf_46