Verejná vyhláška - stavebné povolenie, zateplenie obvodového plášt'a bytového domu ul. M . Hodžu 6-8, Prievidza


25. 8. 2014 11:05

Mesto Prievidza ako príslušný správny orgán povoľuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, obytného domu súp. č.
10394, na ulici M. Hodžu 6-8, Prievidza, zastúpený Okresným
správcovským bytovým družstvom Prievidza zateplenie obvodového plášt'a bytového domu ul. M . Hodžu 6-8, Prievidza súp. č. 10394, na pozemku parc.č. 1935, katastrálne
územie Prievidza.

celý dokument: ico_pdf_46