Verejná vyhláška - rozhodnutie - vodnej stavby areálového vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe bytového domu


13. 4. 2018 08:28

TO-MY-STAV, s.r.o., Sídlo Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO 36797006, požiadal dňa 31.01.2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby areálového vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe Výstavba nájomných bytov 2 x 12 b.j., Bytový dom 5 a inžinierske siete, Gazdovská ul., Prievidza.

celý dokument: