Verejná vyhláška - Rozhodnutie -SO 102 Pripojenie trafostanice RS Púšť na miestnu distribučnú sústavu HBP, a.s.


12. 3. 2018 09:40

Rozhodnutie o umiestnení stavby SO 102 Pripojenie trafostanice RS Púšt' na miestnu distribučnú sústavu HBP, a.s. . Stavba pozostáva z:
SO 102 VN vedenie káblové,
SO 102A Zemný optický kábel,
Jedná sa o demontáže časti linky VN Č. 225 - konkrétne troch betónových stÍpov a následná znovu montáž nových betónových stÍpov dimenzie 1 0,5m/15kN s osadením troch úsekových vypínačov a následnej káblovej prípojky VN z linky 225 do kobkovej rozvodne VN v kioskovej trafostanici K.T. Púšť vedľa rekreačného strediska Púšť. V súbehu s káblovým vedením sa pripoloží aj zemný optický kábel.

celý dokument: