Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Autobusová zástavka na ceste I/64 pri OC Kaufland - Necpaly v Prievidzi


12. 2. 2018 12:41

Objektová zostava: SO 01 - Autobusová zastávka a priechod pre chodcov (prístrešok autobusovej zastávky z typizovaných prvkov, úprava existujúceho priechodu pre chodcov), SO 02 - Osvetlenie priechodu pre chodcov, SO 03 - Ochrana diaľkového kábla (ochrana metalického diaľkového kábla).

celý dokument: