Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením


9. 6. 2015 13:41

Žiadateľ Regionálne obchodné centrum Prievidza, G. Švéniho 3C/3, Prievidza v zastúpení AZ REAL PD, Bakalárska ulica 6/7, Prievidza podal dňa 20.05.2015 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „REGIONÁLNE OBCHODNE CENTRUM PRIEVIDZA - III. Etapa, SO 23 - časť G" na pozemkoch parcela č. 2088/1 v k.ú. Prievidza pred jej dokončením. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Celý dokument : ico_pdf_46