Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania na zmenu stavby - OD PRIOR


9. 7. 2018 10:56

Stavebník Obchodné domy PRIOR STRED, a.s., Námestie SNP 2497, 96001 Zvolen, podal dňa 03.07.2018 u tunajšieho úradu žiadosť zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v stavebno-technickom riešení stavby „OD PRIOR Prievidza, zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy (zateplenie fasády)“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 2123/1, súp.č. 17, Námestie slobody.
Zmena stavby pozostáva:
- na II. NP sa nebude realizovať stavebný otvor pre osadenie výkladu o rozmerov 5400 x 3100mm, z dôvodu prítomnosti zavetrovacej konštrukcie nachádzajúcej sa v samotnom plášti objektu na príslušnom podlaží,
- na III. NP sa nebude realizovať stavebný otvor pre osadenie výkladu o rozmerov 5450 x 2100mm, parapet 850mm, z dôvodu prítomnosti zavetrovacej konštrukcie nachádzajúcej sa v samotnom plášti objektu na príslušnom podlaží,
- zmena farebnosti fasády.

celý dokument: