Verejná vyhláška - FTTH


25. 7. 2014 12:53

Navrhovateľ DSiDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo 029 01 podal dňa 23.05.2014, po doplnení dňa 21.07.2014, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby FTTH Železničiarska ulica, Prievidza v kat. území Prievidza, pozemky KN C parc. č. 2501 – Železničiarska ulica, p. č. 2458, 2462, 2473/2, 2473/1, 2475/1, 2476, 2478/1, 2484, 2486, 2488, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495 a KN E parc. č. 3681/1 a 3657/2.

celý dokument: ico_doc_46