Stavebné povolenie - Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I


8. 10. 2019 07:36

„Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. území  Prievidza, parc. č. KN – C, 8114/1, 8114/101, 8114/180,  8114/273. 
 
Stavebné objekty:  SO 01 – Administratívna a výrobná hala - fáza III.  SO   05  - Otvorený sklad - fáza III. 
Inžinierske objekty:  I0   -   304   Prípojka plynu + areálový rozvod - fáza III.  I0   -   305   Areálový rozvod NN, VO - fáza III.  I0   -   306   Optický kábel + areálový rozvod - fáza III.  I0  -    309   Rekonštrukcia plynomerne (z fázy I.) I0  -    901   Sadové úpravy - fáza III. 
 

celý dokument: