Rozhodnutie: o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Castor & Pollux, s.r.o.


7. 10. 2019 14:12

Predĺženie - platnosť územného rozhodnutia číslo 5477/2007 (podacie číslo SOcÚ 803/2007/SP) zo dňa 17.06.2008, právoplatné dňa 05.08.2008 do 31. 05. 2021, ktorým bola umiestnená stavba „náučno – zábavný park Bojnice“ v katastrálnom území Bojnice a v katastrálnom  území Prievidza

celý dokument: