Pozvánka na zasadnutie MsZ


25. 9. 2019 15:15

V  zmysle § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení   v znení neskorších predpisov  zvoláva primátorka mesta   zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Prievidzi ktoré sa uskutoční dňa  30. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu 11 v Prievidzi

celý dokument: