Pozvánka na zasadnutie MsZ


13. 3. 2019 15:00

V  zmysle § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva primátorka mesta zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi ktoré sa uskutoční dňa  18. marca 2019 (pondelok) o 8.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi (Námestie slobody č. 12, 2. poschodie)

celý dokument: