Pozvánka na zasadnutie MsZ


14. 2. 2019 14:49

V zmysle § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v platnom znení zvoláva primátorka mesta zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční dňa  18. februára 2019 (pondelok) o 8.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi (Námestie slobody č. 12, 2. poschodie)

celý dokument: