Pozvánka na zasadnutie MsZ 17.04.2019


12. 4. 2019 14:42

V zmysle § 12 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva primátorka mesta zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidziktoré sa uskutoční dňa  17. apríla 2019 (streda) o 8.00 h v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prievidzi (Námestie slobody č. 12, 2. poschodie)

celý dokument: