Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 30.04.2018


26. 4. 2018 16:03

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, primátorka  mesta zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční v pondelok 30. apríla 2018 o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Celý program, ako aj jednotlivé materiály môžete vidieť TU: