Oznámenie o začatí územného konania - cyklotrasa


5. 3. 2015 09:09

Navrhovateľ, mesto Prievidza a mesto Bojnice v zastúpení spoločnosťou arch.in, spol. s r.o., Priemyselná 12, 971 01 Prievidza, podal dňa 26.01.2015na určenom stavebnom úrade obci Opatovce nad Nitrou návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenú pod názvom „CYKLOTRASA MEDZI MESTAMI PRIEVIDZA A BOJNICE“

celý dokument: rtf_file_extension_45