Oznámenie o začatí územného konania - Brose - Fáza III


2. 4. 2019 15:26

Administratívna a výrobná hala – Fáza III, Priemyselná zóna Prievidza – Západ I“ v kat. území  Prievidza, parc. č. KN – C  8114/1, 8114/101, 8114/180,  8114/273, vo vlastníctve Brose Prievidza, spol. s r.o, Max Brose 7,  971 01 Prievidza, IČO: 48046434, a rozhodnutia o využití územia, na I0  -  101 Hrubé terénne úpravy - fáza III. 

celý dokument:

rozhodnutie:

príloha: