Oznámenie o začatí stavebného konania - prístupová komunikácia FaceHome


29. 1. 2019 20:29

Navrhovateľ Facehome s.r.o., Golfová 37, 971 01 Prievidza, IČO: 47 682 809, podal
dňa 11.09.2018 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Návrh prístupovej komunikácie k Panorama Six-Park v Prievidzi pozostávajúcu z:
- prístupovej komunikácie k Panorama – Six – Park
- rozšírenie verejného osvetlenia,

celý dokument: