Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Predĺženie termínu na dokončenie stavby „ Komunikácia pre lokalitu IBV Na Karasiny, Prievidza Sever-doplnok č.1-I.etapa“ , SO 01 Komunikácia a chodníky


22. 11. 2018 14:26

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Predĺženie termínu na dokončenie stavby „ Komunikácia pre lokalitu IBV Na Karasiny, Prievidza Sever-doplnok č.1-I.etapa“ , SO 01 Komunikácia a chodníky

Celý dokument